Privacy Policy Top Banner

Slotxo Thailand นโยบายความเป็นส่วนตัว

ในการทำธุรกรรมทางธุรกิจรายวันของเรา บริษัท SLOTXO Thailand ใช้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบุคคลที่เลือกรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณ โดยการรวบรวมและใช้ข้อมูลนี้ เราอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดหลายประการที่ควบคุมว่าควรมีการดำเนินการการกระทำเหล่านี้อย่างไรและปรับข้อควรระวังที่ต้องดำเนินการเพื่อคุ้มครองข้อมูลเหล่านี้

นโยบายการรักษาความลับนี้รับรองในการรวบรวม การเก็บรักษา และการจัดการข้อมูลส่วนตัวอย่างปลอดภัยรวมถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเราที่เราได้รับจากคุณ นโยบายการรักษาความลับนี้มีผลบังคับใช้กับบริษัทของเราเช่นเดียวกันกับแบรนด์ หน้าเว็บ สินค้า หรือบริการอื่นๆ ทั้งหมดที่เราใช้

โดยการใช้บริการ SLOTXO Thailand คุณเห็นด้วยกับการรวบรวม การเก็บรักษา การจัดการ และการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณตามนโยบายการรักษาความลับนี้ เราสามารถใช้เครื่องมือเพื่อติดตามการใช้งานและการแบ่งปันข้อมูลของคุณ หากคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว กรุณาปฏิเสธบริการของเราหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจอื่นใดของเรา

อย่าลืมอ่านประกาศนี้พร้อมกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานของเรา

บริษัท SLOTXO Thailand รวบรวมข้อมูลต่อไปนี้:

1. ชื่อและนามสกุลของคุณ

2. ที่อยู่อีเมล์ของคุณ

3. ชื่อผู้ใช้

4. ที่อยู่ IP

5. หมายเลขโทรศัพท์

6. ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ใดๆ ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบริการของเรา หรือข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ 

7. ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้บริการของเรา

8. เมื่อคุณสร้างบัญชีเกม กำหนดการตั้งค่า ลงทะเบียน หรือซื้อการใช้บริการ

9. ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของคุณซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับข้อมูลเฉพาะจาก Facebook และสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหมาะสมของ Facebook และแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ ในระดับที่จำเป็นเพื่อให้คุณได้รับฟังก์ชั่นการทำงานทั้งหมดของบริการของเรา

10. ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินของคุณ

11. ข้อมูลอื่นใดที่คุณส่งให้เราผ่านบริการของเรา

12. ภายใต้กฎหมาย เราอาจค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ใช้ของเรา

เราต้องการข้อมูลนี้เพื่ออะไร

SLOTXO Thailand จัดการข้อมูลของคุณเพื่อมอบฟังก์ชั่นการทำงานที่สมบูรณ์ของบริการที่นำเสนอบนหน้าเว็บของบริษัทให้แก่คุณ เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายที่กำหนดไว้ในบริษัท หรือเพื่อใช้ประโยชน์ทางกฎหมายซึ่งถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ของการจัดการข้อมูลตามสิทธิ์ของคุณ (เช่น ความปลอดภัยของข้อมูล การป้องกันการฉ้อโกง บริการโฆษณา ฯลฯ) ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

เป็นภาระหน้าที่ของเราในการจัดการตามข้อบังคับทางกฎหมายต่างๆ เช่น ข้อบังคับด้านภาษี กฎการป้องกันการฟอกเงิน และอื่นๆ

นอกจากนี้ เรายังสามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

1. เพื่อให้บริการที่ครอบคลุมผ่านหน้าเว็บ

2. เพื่อเสนอข้อมูลทางการตลาด (ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล) เกี่ยวกับบริการที่คุณสั่งหรือ (ตามที่ บริษัทคิด) ที่คุณอาจสนใจให้แก่คุณ ตัวอย่างเช่น บริษัทของเราอาจส่งข้อความหรือแสดงป๊อปอัพเกี่ยวกับบริการของบริษัทให้แก่คุณ

3. เพื่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการของบริษัท

4. เพื่อเสนอการมีส่วนร่วมในบริการ การแข่งขัน และโปรโมชั่นออนไลน์

5. เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการปรับเปลี่ยนในบริการของเรา

6. เพื่ออัพเกรดหรือเปลี่ยนแปลงบริการของบริษัท

7. เพื่อจัดการแข่งขันและโปรโมชั่น (รวมถึงการสื่อสารกับผู้เข้าร่วม การประเมินแอพ การจ่ายเงินรางวัล การจ่ายภาษี ฯลฯ)

8. เพื่อเรียกเก็บเงินและจัดเก็บภาษี

9. เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้รวมถึงพระราชบัญญัติการต่อต้านการฟอกเงิน

10. เพื่อจัดการการชำระเงินทางอินเทอร์เน็ต

11. เพื่อตรวจสอบอายุและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่อาจจำเป็นของคุณ

12. เพื่อสร้างและควบคุมบัญชีผู้ใช้

13. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอน

14. เพื่อควบคุมการทำธุรกรรมเพื่อป้องกันการฉ้อโกงและการฟอกเงิน

ราอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่น บริษัทของเราอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้เพื่อปรับเปลี่ยนข้อความที่ส่งถึงคุณตามความต้องการของคุณ
บริษัทของเราไม่ปิดประกาศข้อเสนออัตโนมัติบนพื้นฐานของพฤติกรรมการเล่นเกมของคุณ
อย่างไรก็ตาม ตามกฎหมายและเงื่อนไขใบอนุญาต เราจะต้องติดตามผู้ใช้ของเราเพื่อตรวจสอบบุคคลที่อาจติดการพนันโดยอนุญาตให้บริษัทสื่อสารกับผู้เล่นเกมดังกล่าว เสนอความช่วยเหลือหรือการสนับสนุน

เราเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานเพียงใด

บริษัท SLOTXO Thailand จะบันทึกข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และภาระผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สิ่งนี้สอดคล้องกับผลประโยชน์ทางกฎหมายของบริษัทของเราในการนำเสนอฟังก์ชั่นการทำงานที่สมบูรณ์ของบริการให้แก่คุณตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เป็นรูปธรรม ณ ปัจจุบัน

กฎเหล่านี้ระบุว่าเราสามารถเก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณได้ระยะเวลาหนึ่งหลังจากที่คุณเลิกเป็นลูกค้าของเราด้วยเหตุผลด้านเงื่อนไขทางกฎหมายและการออกใบอนุญาตที่กำหนดไว้ในบริษัทของเรา ทันทีที่ช่วงเวลานี้สิ้นสุดลง เราจะลบข้อมูลนี้ออกหรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน หากไม่สามารถทำการลบได้ เราจะจัดเก็บและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัยจนกว่าจะทำการลบออกได้

Slotxo Thailand เป้าหมายทางการตลาด

หากเรามีความยินยอมที่จำเป็นตามความต้องการของคุณหรือพื้นฐานทางกฎหมาย หุ้นส่วนด้านการตลาดของเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณส่วนหนึ่งเพื่อให้เราสามารถติดต่อกับลูกค้าทั้งหมดของเราได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ อีเมล์ หรือป๊อปอัพ

สามารถยกเลิกการเห็นด้วยกับการประมวลผลนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทุกเวลาในส่วน “บัญชีของฉัน” หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริการสนับสนุนของเรา

การสื่อสารทางการตลาดทั้งหมดของเราจะรวมถึงวิธีในการหยุดรับการสื่อสารทางการตลาดเฉพาะประเภทนี้โดยอาจใช้เวลาถึง 2 วันในการดำเนินการตามคำขอของคุณ

เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบุคคลที่สามเพื่อขายสินค้าของพวกเขาให้แก่คุณโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณก่อน

การสนทนาทางโทรศัพท์

อาจมีการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์กับฝ่ายสนับสนุนลูกค้า SLOTXO Thailand เพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมและความปลอดภัยและเพื่อแก้ไขปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ได้รับ

การยืนยันสองขั้นตอน

การยืนยันสองขั้นตอนช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บัญชีของคุณบนเว็บไซต์ของเรา

ความพยายามใดๆ ที่จะเข้าสู่บัญชีเกมของคุณจากสมาร์ทโฟนหรือตำแหน่งใหม่จะมาพร้อมกับรหัสยืนยันเฉพาะที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล์ของคุณที่ระบุไว้ในเวลาที่ลงทะเบียน คุณจะต้องป้อนรหัสนี้เพื่อลงชื่อเข้าใช้ เพื่อจุดประสงค์นี้ เพียงพิมพ์รหัสที่ส่งไปยังโทรศัพท์ของคุณทาง SMS

การยืนยันสองขั้นตอนจะปกป้องบัญชีของคุณจากกิจกรรมของบุคคลที่สามหรือการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

SLTXO Thailand คุกกี้

เราและพันธมิตรของเราใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูล เช่น เว็บบีคอน คุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อปรับปรุงและปรับแต่งบริการและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อดูว่าคุณใช้บริการของเราอย่างไรและทำให้บริการน่าสนใจมากขึ้นสำหรับคุณ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการอ่านอีเมล์แล้ว และเพื่อส่งสื่อโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของคุณให้แก่คุณ

● ในกรณีที่จำเป็นมาก

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ เหล่านี้จะจดจำการเลือกที่คุณทำไว้บนเว็บไซต์รวมถึงภาษา ตัวเลือกการค้นหา หรือเวลาที่คุณเข้าชม เราใช้คุกกี้เพื่อเสนอวิธีการเป็นรายบุคคลตามที่คุณเลือก

● เพื่อความมีประสิทธิภาพและการวิเคราะห์

คุกกี้และเทคโนโลยีอะนาล็อกรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่นักพนันมีปฏิสัมพันธ์กับบริการและช่วยให้บริษัทของเราปรับปรุงประสิทธิภาพของบริการได้ ตัวอย่างเช่น เราใช้คุกกี้ Google Analytics เพื่อติดตามว่าผู้ใช้ป้อนและดูผลิตภัณฑ์และเว็บไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อดูว่าต้องมีการปรับปรุงพื้นที่ใดบ้าง (ตัวอย่างเช่น ประสบการณ์ของลูกค้า ระบบนำทาง และแคมเปญโฆษณา)

● การจัดการคุกกี้หรือคุกกี้โฆษณา

คุกกี้ดังกล่าวรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเว็บของคุณเพื่อทำให้โฆษณาเป็นที่น่าสนใจสำหรับคุณ คุกกี้เหล่านี้ติดตามเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมและจะมีการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลที่สามรวมถึงซัพพลายเออร์เทคโนโลยีการโฆษณาและบริษัทโฆษณา

● คุกกี้สื่อสังคมออนไลน์

จะมีการใช้คุกกี้ดังกล่าวเมื่อคุณแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้ปุ่มแบ่งปัน ข้อมูลนี้อาจเกี่ยวข้องกับการกำหนดเป้าหมายหรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย

หากคุณต้องการที่จะปฏิเสธการใช้งานคุกกี้สื่อสังคมออนไลน์ เพียงแค่เปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณหรือขอข้อมูลก่อนที่จะยอมรับคุกกี้จากเว็บไซต์ที่คุณใช้ อย่างไรก็ตาม หากคุณหลีกเลี่ยงการยอมรับคุกกี้ คุณจะเสียโอกาสในการใช้บริการเว็บไซต์ทั้งหมด บริษัทของเราและบริษัทในเครือรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้พิกเซลการติดตามด้วยเช่นกัน

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่มีเครื่องมือการจัดการของตนเองสำหรับการลบการจัดเก็บ HTML5 ในเครื่อง คุณไม่สามารถปฏิเสธคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการได้

การแบ่งปันและการจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณ

SLOTXO Thailand แลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลที่สามที่อนุญาตให้เราจัดการ ส่งมอบ อัพเกรด กำหนดค่า บำรุงรักษา และแลกเปลี่ยนบริการของเราอย่างปลอดภัย เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเป็นหุ้นส่วนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวนั้นได้รับการควบคุมโดยสัญญาที่มีการจัดทำเป็นเอกสารซึ่งมีข้อมูลและข้อกำหนดเฉพาะที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป

บริษัทของเราทำงานร่วมกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อจัดหาการพัฒนาเว็บไซต์และแอพ โปรแกรมเกม การบำรุงรักษา การจัดเก็บ โครงสร้างพื้นฐานออนไลน์ การประมวลผลการชำระเงิน การวิเคราะห์ และบริการอื่นๆ ให้แก่เราซึ่งอาจจำเป็นต้องเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ

หากกฎหมายกำหนดไว้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับตำรวจหรือหน่วยงานสาธารณะอื่นๆ

เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณไปยังกลุ่มบริษัทและสถาบันต่อไปนี้:

• หน่วยงานกำกับดูแล

• เครดิตบูโร

• หน่วยงานป้องกันการฉ้อโกง

• หน่วยงานการตรวจสอบตัวตน

• หน่วยงานด้านการกีฬา

• บุคคลที่สามที่เราสามารถถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ได้

• บุคคลที่สามที่จำเป็นต้องจัดหาสินค้าหรือบริการที่คุณขอ

• บุคคลที่สามที่อนุญาตให้เราปฏิบัติตามกฎการรวมทางการเงินเพื่อให้เป็นการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ

การถ่ายโอนข้อมูลนอก EEA

โดยการยอมรับในการแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สาม คุณยังยอมรับด้วยว่าบุคคลที่สามอาจอยู่นอก EEA กฎหมายการรักษาความลับในประเทศดังกล่าวอาจไม่รับรองความปลอดภัยในระดับเดียวกันกับใน EEA จะมีการตรวจสอบการส่งข้อมูลส่วนตัวไปนอกสหภาพยุโรปก่อนที่จะมีการถ่ายโอนเกิดขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนดังกล่าวไม่เกินข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป ความเหมาะสมในการรับรองข้อมูลส่วนตัวที่นำไปใช้ในประเทศปลายทางขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมาธิการยุโรปและอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป

หากบริษัท SLOTXO Thailand ถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปนอก EEA เราจะปฏิบัติตามบทบัญญัติสนธิสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรปหรือกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield Framework) ซึ่งจะอนุญาตให้คุณถ่ายโอนข้อมูลของคุณและรับรองในระดับความปลอดภัยที่เหมาะสม

สิทธิ์ของคุณ

คุณมีสิทธิ์ต่อไปนี้ภายใต้ข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป

1. สิทธิ์ในการเพิกถอนคำยินยอม

อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนนี้จะไม่ทำให้การประมวลผลที่ตกลงไว้ก่อนหน้านี้ใดๆ เป็นโมฆะ

2. สิทธิ์ในการรับข้อมูล

คุณมีสิทธิ์รับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ

3. สิทธิ์ในการเข้าถึง

คุณสามารถขอสำเนาข้อมูลส่วนตัวที่เราจัดเก็บไว้ได้

4. สิทธิ์ในการแก้ไข

หากข้อมูลส่วนตัวไม่ถูกต้อง คุณสามารถขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่ไม่สมบูรณ์ตามข้อมูลที่ส่งมอบให้

5. สิทธิ์ที่จะลบข้อมูลออกจากรายการ

คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนตัวของคุณในกรณีที่ไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายในการจัดการข้อมูลส่วนตัวนี้ต่อไป สิทธิ์นี้ครอบคลุมเฉพาะในบางสถานการณ์เท่านั้นโดยพิจารณาว่าภาระผูกพันทางกฎหมายรวมถึงระยะเวลาของการจัดเก็บข้อมูลหรือไม่

6. สิทธิ์ในการจำกัด/ปฏิเสธการประมวลผล

ในบางกรณี คุณมีสิทธิ์ปฏิเสธหรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากการประมวลผลนี้อยู่บนพื้นฐานของความยินยอมหรือผลประโยชน์ตามกฎหมายของเรา อย่างไรก็ตาม แม้คุณจะปฏิเสธหรือต้องการที่จะจำกัดการประมวลผล เราจะต้องดำเนินการประมวลผลต่อไปเมื่อมีเหตุทางกฎหมายหรือภาระผูกพันทางกฎหมายที่ไม่สามารถฝ่าฝืนได้

7. สิทธิ์ในการควบคุม แบ่งปัน และย้ายข้อมูล

คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้ส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับคุณในรูปแบบที่ใช้กันทั่วไปและสามารถอ่านได้ด้วยเครื่องและเพื่อส่งข้อมูลนี้ไปยังบุคคลอื่น สิทธิ์นี้ใช้กับข้อมูลส่วนตัวที่มีการประมวลผลตามข้อตกลงของคุณและมีการประมวลผลโดยอัตโนมัติ

8. สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายและการทำโปรไฟล์อัตโนมัติ

คุณไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้การตัดสินใจอัตโนมัติเมื่อการตัดสินใจมีอิทธิพลต่อคุณเป็นอย่างมากและคุณสามารถยืนยันการแทรกแซงโดยมนุษย์ได้ตามที่ต้องการ นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ให้ความเห็นและตัดสินใจอีกด้วย

9. สิทธิ์ในการถอน

คุณมีสิทธิ์ทั่วไปในการเพิกถอนคำยินยอมที่คุณให้ไว้กับเราสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการตลาดของเรา) และหากการประมวลผลนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราพิจารณาว่าเป็นผลประโยชน์ตามกฎหมายของเรา

โปรดทราบว่าบริษัทของเราอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของสหภาพยุโรป/รัฐบาลท้องถิ่นหลายประการ ดังนั้น สิทธิ์เหล่านี้บางข้อที่ระบุไว้ข้างต้นอาจไม่สามารถนำมาใช้ได้เมื่อการประมวลผล:

• เกี่ยวข้องหรือทำให้เกิดข้อตกลงทางกฎหมายกับคุณ

• ได้รับอนุญาตหรือมีการนำไปใช้ตามกฎหมายท้องถิ่น

• ขึ้นอยู่กับข้อตกลงพิเศษของคุณ

ภายใต้กฎหมาย บริษัทของเราจะต้องบันทึกข้อมูลส่วนตัวของคุณตามระยะเวลาที่กำหนดหลังจากที่คุณเลิกเป็นลูกค้าอันเนื่องมาจากกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินที่มีอยู่ เป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องเข้าใจว่าเราทำทุกสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อตอบสนองต่อคำขอทั้งหมดของคุณ แต่ในที่สุดแล้วเราก็ต้องอยู่ใต้ข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปและกฎหมายท้องถิ่น

หากคุณต้องการได้รับประโยชน์จากสิทธิ์ใดๆ ของคุณ กรุณากรอกแบบฟอร์มและส่งไปยังฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

การแก้ไข

SLOTXO Thailand สามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายการรักษาความลับนี้เป็นครั้งคราวได้ บริษัทของเราจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อนโยบายการรักษาความลับในหน้านี้ และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก เราจะส่งประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยแนบประกาศไปยังหน้าหลักหรือส่งอีเมล์แจ้งให้คุณทราบ นอกจากนั้น บริษัทของเราจะเก็บรักษานโยบายการรักษาความลับฉบับก่อนหน้านี้ไว้เพื่อการตรวจสอบของคุณ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายการรักษาความลับที่มีอยู่ทุกครั้งที่คุณใช้บริการเพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการของเราในการประมวลผลข้อมูลและปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ

หากคุณไม่เห็นด้วยกับการปรับเปลี่ยนใดๆ ต่อนโยบายการรักษาความลับนี้ คุณควรปฏิเสธการใช้บริการของบริษัทและลบบัญชีของคุณทิ้ง

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ สำหรับ Slotxo

© 2023 SLOTXO Thailand All Rights Reserved slotxo3388.com Sitemap