Terms and Conditions Top Banner

Slotxo ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นระหว่าง SLOTXO Thailand Casino และลูกค้า ข้อตกลงนี้ใช้กับเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยคาสิโน รวมถึงเนื้อหาข้อความ และ/หรือโปรแกรมบนเว็บไซต์ที่ให้บริการลูกค้าด้วยเกมและบริการที่นำเสนอโดยคาสิโน

คาสิโนมีสิทธิ์ในการกำหนดเงื่อนไขเฉพาะสำหรับการยอมรับผู้เล่นเข้าสู่เกม (ตัวอย่างเช่น จำนวนเกมขั้นต่ำและการยืนยันการชำระเงิน) ตลอดจนเปลี่ยนแปลงบริการบนหน้าเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ

สิทธิ์ในการเข้าร่วม

1. บริการที่มีอยู่สามารถใช้งานได้โดยผู้ที่มีสิทธิ์และสถานะทางกฎหมายในการทำสัญญาตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศที่พำนักอยู่ ลูกค้ามีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่าการพนันออนไลน์นั้นถูกกฎหมายในประเทศของตนหรือไม่

2. ลูกค้าที่เป็นผู้เยาว์ตามกฎหมายไม่สามารถใช้บริการได้

3. SLOTXO Thailand Casino มีสิทธิ์ที่จะขอให้ลูกค้าส่งเอกสารยืนยันอายุ หรือปฏิเสธไม่ให้ลูกค้าเข้าร่วมเล่นในเกมหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอายุของลูกค้า

4. คาสิโนจะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดหรือการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่เป็นผู้เยาว์ในเกม

5. บริการของเราไม่สามารถใช้ได้ในประเทศที่กิจกรรมดังกล่าวผิดกฎหมาย (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะสหรัฐอเมริกา) คาสิโนมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ หรือลบบริการตามที่เห็นสมควร

ข้อมูลในการลงทะเบียน

1. ในการเข้าร่วมเกม ลูกค้าจะต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนบนเว็บไซต์และเปิด “บัญชีเกม” แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ SLOTXO Thailand Casino จัดเตรียมไว้จะต้องมีข้อมูลอย่างน้อยต่อไปนี้

(I) ข้อมูลประจำตัวของลูกค้า ลูกค้ามีหน้าที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนในระหว่างกระบวนการลงทะเบียน การให้ข้อมูลเท็จจะถูกดำเนินคดี คาสิโนมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อมูลที่ระบุโดยลูกค้า

(II) วันเดือนปีเกิด ลูกค้าต้องยืนยันว่าอายุของตนเอง ผู้เยาว์ไม่สามารถลงทะเบียนในเว็บไซต์ได้ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบวันเดือนปีเกิดของลูกค้าที่ระบุไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนก่อนที่จะดำเนินการต่อไปนี้

  • ฝากเงินเข้าบัญชีเกม
  • เข้าถึงเกมตัวอย่าง
  • เล่นเกมพนันเพื่อเงิน

(III) ประเทศที่อาศัย โปรดทราบว่าคาสิโนอาจขอให้ลูกค้าแสดงหลักฐานรับรองการมีถิ่นที่อยู่ (เช่น หนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชน)

(IV) ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่ใช้ในปัจจุบัน

(V) ชื่อผู้ใช้ส่วนบุคคลและชื่อผู้ใช้ที่เป็นความลับ ชื่อผู้ใช้ควรต้องชื่อที่ไม่ซ้ำใคร ไม่อนุญาตให้ใช้คำหยาบและไม่เหมาะสม ไม่อนุญาตให้ชื่อที่มีลิงก์หรือระบุสถานะ เราขอสงวนสิทธิ์ในการบล็อกบัญชีของลูกค้าอันเนื่องจากชื่อผู้ใช้ไม่ตรงตามข้อกำหนด โดยบัญชีสามารถเปิดใช้งานได้เมื่อเลือกใช้ชื่อผู้ใช้ที่ยอมรับได้

(VI) 1. รหัสผ่าน ลูกค้าจะต้องเลือกรหัสผ่านที่ซับซ้อนและไม่เหมือนใครเพื่อความปลอดภัยของโปรไฟล์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ

2. ในระหว่างการลงทะเบียน ลูกค้าจะต้องให้ข้อมูลบัตรประจำตัว ที่อยู่ อีเมลปัจจุบัน และหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้องแก่คาสิโน

3. ลูกค้าต้องรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ที่อยู่และอื่นๆ ผู้ใช้จะต้องแจ้งข้อมูลใหม่ในเว็บไซต์ของคาสิโนทันที

4. หากคาสิโนเชื่อว่าข้อมูลที่ให้ไว้โดยผู้ใช้นั้นไม่ถูกต้อง คาสิโนมีสิทธิ์ที่จะบล็อก/ลบบัญชีของลูกค้า และระงับเงินที่มีอยู่ในบัญชี

5. หลังจากการชำระเงินรางวัลครั้งแรก ลูกค้าจะต้องจัดเตรียมเอกสารยืนยันเพื่อยืนยันบัญชีธนาคารหรือวิธีการชำระเงินอื่นๆ ให้กับคาสิโน

6. ลูกค้ามีหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการใช้งานและดูแลรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับบัญชีของลูกค้าเอง

7. ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนบัญชีผู้เล่นเป็นการส่วนตัวและในนามของตนเองเท่านั้น

8. ลูกค้าไม่สามารถเปิดบัญชีเกมได้หากมีบัญชีที่ใช้งานอยู่แล้วบนเว็บไซต์ของเรา โดยสามารถลงทะเบียนบัญชีเกมได้เพียง 1 บัญชีต่อ 1 คนเท่านั้น ห้ามใช้บัญชีผู้เล่นมากกว่า 1 บัญชี

9. บริษัทของเราขอรับรองว่ามีการจัดเก็บข้อมูลที่ระบุโดยลูกค้าในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนไว้อย่างปลอดภัยตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของคาสิโน

10. หากต้องการฝากเงินเข้าบัญชี ลูกค้าสามารถใช้ได้เฉพาะวิธีการชำระเงินที่ลงทะเบียนกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเท่านั้น 

11. ห้ามทำการฝากเงินเข้าบัญชีของลูกค้าเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากการเล่นเกม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย (การฟอกเงิน) ห้ามฝากเงินที่ได้จากการกระทำอาชญากรรมหรือผิดกฎหมาย

12. ลูกค้าต้องรับรองว่าไม่ได้ติดเกมพนัน

13. คาสิโนอาจปฏิเสธการลงทะเบียนของลูกค้าหรือปิดบัญชีที่ลงทะเบียนของลูกค้า

14. การเปิดบัญชีเกมนั้นไม่มีค่าใช้จ่าย

15. ไม่มีสิทธิ์เฉพาะในการลงทะเบียนหรือเข้าร่วมในเกม

ความปลอดภัยของรหัสผ่าน

1. คุณจะต้องเลือกรหัสผ่านที่ซับซ้อนและไม่ซ้ำใครเพื่อความปลอดภัยของโปรไฟล์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ

2. ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ไม่ว่าผู้มีส่วนร่วมในเกมจะเป็นใคร การดำเนินการทั้งหมดในบัญชีผู้เล่นจะมีผลตามกฎหมาย หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสูญเสียความปลอดภัยของข้อมูล ลูกค้าจะต้องแจ้งคาสิโนทันที

3. คาสิโนจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาตและการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้รหัสผ่านของผู้ใช้ในการฉ้อโกงและการเข้าถึงบัญชีเกมโดยบุคคลที่สาม หรือการทำธุรกรรมใดๆ ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่มีการลงทะเบียนอย่างถูกต้อง

ข้อจำกัดการใช้งาน

1. SLOTXO Thailand มอบสิทธิ์การเข้าถึงเว็บไซต์แบบไม่ใช่สิทธิที่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถโอนต่อ และจำกัดการเข้าถึงส่วนบุคคลให้กับลูกค้า การใช้งานเว็บไซต์นั้นจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

2. ลูกค้าตกลงที่จะไม่ขายต่อสื่อการตลาดที่จัดเตรียมโดยคาสิโน หรืออนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงเว็บไซต์ของคาสิโนได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังตกลงที่จะไม่คัดลอกข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์เพื่อขายต่อหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากคาสิโน

3. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดใดๆ เมื่อใช้เว็บไซต์ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม

4. ลูกค้ายินยอมที่จะใช้ข้อมูลที่ได้รับจากระบบข้อมูลของเรา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการทำธุรกรรมภายในเว็บไซต์เพียงอย่างเดียว

5. ลูกค้าตกลงที่จะไม่ใช้คุณสมบัติในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริการบนเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในทางผิดกฎหมาย 

6. การอนุญาตที่มอบให้ภายใต้ข้อตกลงนี้จะถูกยกเลิกในกรณีที่คาสิโนเชื่อว่าข้อมูลที่ลูกค้าให้ไม่เป็นปัจจุบันหรือถูกต้อง หรือในกรณีที่ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามกฎหรือเงื่อนไขต่างๆ ของข้อตกลงนี้ หรือคาสิโนตัดสินว่าลูกค้าได้ละเมิดเกมและบริการของคาสิโน

SLOTXO Thailand การละเมิด

ก. ห้ามมิให้มีการละเมิดบนเว็บไซต์ของ SLOTXO Thailand พฤติกรรมของลูกค้าถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากลูกค้าปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

1) ให้ข้อมูลเท็จหรือไม่สมบูรณ์โดยเจตนา

2) พยายามโกงผลลัพธ์ของเกมด้วยโปรแกรมต่างๆ เปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ หรือด้วยวิธีอื่นใด

3) เจตนาทำให้เว็บไซต์ล่ม หรือมีผลต่อกระบวนการในการเล่นเกม

4) ลงทะเบียนบัญชีเกมมากกว่า 1 บัญชี หรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน

5) ใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นต่อคาสิโนและพนักงานของคาสิโน และส่งอีเมลขยะไปยังอีเมลหรือระหว่างการแชท การละเมิดกฎเหล่านี้อาจส่งผลให้มีการสิ้นสุดการสนทนาและการระงับบัญชีเกมโดยไม่มีกำหนดเวลา

ข. ผู้ใช้จะต้องไม่ถอดรหัสโปรแกรมของซอฟต์แวร์บนเว็บไซต์คาสิโน หรือสร้างซอฟต์แวร์ที่มีผลต่อโปรแกรมการสื่อสารแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้บนเว็บไซต์

ค. คาสิโนขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินมาตรการเพื่อระบุและระงับการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ต้องห้ามโดยผู้ใช้ รวมถึงการตรวจหาและการระบุโปรแกรมที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและ/หรืออุปกรณ์มือถือของผู้ใช้เมื่อใดก็ได้ ในกรณีที่ผู้ประกอบการพบว่ามีการใช้ซอฟต์แวร์ต้องห้าม หรือในกรณีที่ผู้ประกอบการเชื่อว่ามีการใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าว ผู้ประกอบการมีสิทธิ์ที่จะลบบัญชีของลูกค้าที่ต้องสงสัยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ยึดเงินในบัญชีของลูกค้า หรือปฏิเสธที่จะให้บริการแก่ลูกค้า

d. ในกรณีที่มีการละเมิดในส่วนของลูกค้า คาสิโนมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกข้อตกลงกับลูกค้าทันทีและไม่ให้ใช้งานเว็บไซต์อีกต่อไป นอกจากนี้ คาสิโนอาจยุติเกมและบล็อกบัญชีของลูกค้าโดยไม่มีการแจ้งเตือน รวมทั้งระงับเงินในบัญชีของลูกค้าและเงินรางวัลที่ได้รับเนื่องจากการละเมิดนั้นจนกว่าสถานการณ์จะมีความชัดเจน

การปิดบัญชี

1. SLOTXO Thailand มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ ยุติการให้บริการ หรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายใดๆ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง

  • กรณีที่คาสิโนเชื่อว่ากิจกรรมของลูกค้าบนเว็บไซต์นั้นเป็นการกระทำผิดกฎหมาย
  • กรณีที่การกระทำของลูกค้าก่อให้เกิดการขาดทุนทางการเงิน
  • กรณีที่คาสิโนเห็นว่าการดำเนินการตั้งแต่ 1 รายการขึ้นไปบนเว็บไซต์ว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้

2. คาสิโนห้ามมิให้ผู้เล่นสมรู้ร่วมคิดและดำเนินการต่างๆ เพื่อขัดขวางการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หุ่นยนต์ ที่ทำให้เกมผิดปกติ

3. คาสิโนมีสิทธิ์ที่จะยุติการให้บริการหรือเกมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเมื่อเห็นว่าเหมาะสม หรือเนื่องจากข้อผิดพลาดของโปรแกรมหรือเกมที่ทำให้เกมทำงานผิดปกติ

แล้วเว็บไซต์ที่ดีที่สุดในการเล่นบาคาร่าในเอเชียคือเว็บไหน?

หากไม่มีบ่อนคาสิโนใกล้ๆ คุณก็สามารถเล่นบาคาร่าออนไลน์ได้ตลอดเวลา คาสิโนออนไลน์ส่วนใหญ่ในเอเชียนั้นส่วนใหญ่ดำเนินการอย่างถูกกฎหมายและโปร่งใส ทุกอย่างจึงดำเนินไปแบบเรียลไทม์โดยไม่ใช้สิ่งต่างๆ เช่น อัลกอริธึมและตัวสร้างเลขสุ่ม หนึ่งในเว็บไซต์ที่เล่นบาคาร่าออนไลน์ได้คือคาสิโน SLOTXO Thailand บาคาร่าอันดับหนึ่งซึ่งเป็นคาสิโนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ให้คุณเดิมพันเกมออนไลน์ได้จากทุกมุมโลก

การระงับเกมชั่วคราว

1. หากมีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องบนเว็บไซต์ของ SLOTXO Thailand คาสิโนจะดำเนินการแก้ไขเพื่อปรับแก้และเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบ เงินรางวัลใดๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจะได้รับการแก้ไขด้วยเช่นกัน

2. หากมีการระงับเกมชั่วคราวไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ธุรกรรมของลูกค้าทั้งหมดจะถูกบันทึกในฐานข้อมูลไว้ตามจริงเสมอ เราจึงสามารถตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างเกมได้เสมอ หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเราทางอีเมล

C. เรามีสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือประกาศผลลัพธ์ให้เป็นโมฆะ หากผลของเกมเกิดจากข้อผิดพลาดทางเทคนิค การหลอกลวง หรือการเดิมพันปลอม เรามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการชำระเงินที่ดำเนินการผิดพลาด

การจ่ายเงินรางวัล

1. ฟังก์ชันถอนเงินไม่สามารถใช้ได้ในระหว่างการเล่นเกม

2. การชำระเงินทั้งหมดจะดำเนินการโดยฝ่ายการเงินของบริษัท ทางคาสิโนมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม และและในกรณีที่มีข้อสงสัย คาสิโนอาจยกเลิกหรือปฏิเสธการชำระเงิน หากจำเป็นต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบ คุณต้องยินยอมที่จะส่งเอกสารยืนยันตัวตนที่มีตามกฎหมาย ฝ่ายการเงินของเราจะไม่ชำระเงินจนกว่าจะได้รับเอกสารทั้งหมดที่ร้องขอจากผู้ใช้และตรวจสอบบัญชีผู้เล่นของผู้ใช้ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม คาสิโนมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบตัวตน อายุ และสถานที่ของลูกค้าได้เมื่อใดก็ได้ก่อนดำเนินการตามจำนวนเงินรางวัลที่ร้องขอ

3. วิธีการชำระเงินทั้งหมดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงินมีอยู่ในแท็บเมนู “การชำระเงิน”

4. ผู้รับเงินจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการร้องขอการชำระเงิน

5. การจ่ายเงินรางวัลจะดำเนินการตามคำขอของผู้เล่น โปรดทราบว่าการจ่ายเงินรางวัลจะฟรี 1 ครั้งต่อสัปดาห์

6. ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและข้อมูลของเจ้าของบัญชีธนาคารต้องตรงกัน คาสิโนมีสิทธิ์ที่จะขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบตัวตนและบัญชีธนาคารของคุณ และระงับเงินรางวัลจนกว่าจะได้รับหลักฐาน

7. การชำระเงินจากบัญชีของลูกค้าสามารถโอนไปยังผู้ลงทะเบียนเป็นเจ้าของบัญชีนี้เท่านั้นตามข้อกำหนดที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของคาสิโน

I. การจ่ายเงินรางวัลสามารถทำได้กับบัญชีเดียวกันและด้วยวิธีเดียวกับการฝากเงินเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม การชำระเงินไม่สามารถทำได้ด้วยวิธีเดียวกันในบางกรณีนั้น ในกรณีเหล่านี้ SLOTXO Thailand จะใช้มาตรการที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าวิธีการอื่นที่ใช้ถอนเงินเป็นของลูกค้ารายนี้ ในเรื่องนี้ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทางการเงินของเรามีสิทธิ์ที่จะขอเอกสารเพิ่มเติมสำหรับการตรวจสอบ

การฝากเงิน

1. หากต้องการฝากเงินไปยังบัญชีของลูกค้า ลูกค้าต้องเลือกวิธีการชำระเงินที่มีอยู่ในส่วน “การฝากเงิน” บนเว็บไซต์

2. คาสิโนมีสิทธิ์ที่จะใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขพิเศษสำหรับการใช้วิธีการชำระเงินรูปแบบต่างๆ คาสิโนยังมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินที่มีอยู่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. คาสิโนไม่รับประกันว่าทุกวิธีการชำระเงินจะพร้อมให้บริการได้ตลอดเวลา

4. การฝากเงินเข้าบัญชีของลูกค้าโดยใช้บัตรเครดิตนั้นเป็นแบบเรียลไทม์

5. คาสิโนมีสิทธิ์ที่จะร้องขอสำเนาบัตรเครดิตทั้งสองด้านที่ใช้ในการชำระเงินเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อความปลอดภัย คาสิโนจะขอให้ลูกค้าปิดรหัส CVV ที่ด้านหลังของบัตร รวมทั้งปิดหมายเลขที่ระบุโดยคาสิโนในหมายเลขบัตร

6. ลูกค้าสามารถกำหนดวงเงินฝากได้โดยตรงในบัญชีเกม

7. เงินฝากส่วนใหญ่เข้าบัญชีเกมทันที อย่างไรก็ตามในการชำระเงินบางกรณี กระบวนการนี้จะใช้เวลาไม่เกิน 1 วันทำการ

8. ผู้เล่นตระหนักดีว่า SLOTXO Thailand มีสิทธิ์ที่จะร้องขอเอกสารยืนยันการชำระเงินไปที่บัญชีของลูกค้าได้ทุกเมื่อ

9. การชำระเงินแต่ละครั้งไปยังบัญชีของลูกค้าจะต้องดำเนินการโดยใช้วิธีการชำระเงินซึ่งเจ้าของบัญชีเกมเป็นเจ้าของ

การชำระเงินและค่าธรรมเนียม

1. ยอดรวมที่แสดงเป็นจำนวนเงินที่ลูกค้าจะได้รับ แต่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ดังนั้น จำนวนเงินที่จ่ายนั้นเป็นจำนวนเงินจริงที่ฝากเข้าบัญชีของคุณ อย่างไรก็ตาม บางครั้งในระหว่างกระบวนการถอนเงินอาจมีค่าบริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคำขอถอนเงิน

2. สกุลเงินหลักในซอฟต์แวร์คาสิโน คือ ยูโร แต่ยอดคงเหลือในบัญชีของผู้ใช้อาจแสดงเป็นสกุลเงินอื่น คุณสามารถเลือกสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากยูโรสำหรับบัญชีผู้เล่นของคุณได้ แต่ควรทราบว่า บางครั้งกระบวนการชำระเงินในบัญชีนี้อาจมีอัตราแลกเปลี่ยนเล็กน้อยเมื่อเปลี่ยนจำนวนเงินที่ชำระเป็นยูโร

3. บัญชีการเงินจะมีการเผยแพร่ทุกๆ ไตรมาส และค่าบริการจะเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขการต่ออายุอัตโนมัติ เว้นแต่ลูกค้าส่งอีเมลแจ้งขอยกเลิกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังทีมงานภายในระยะเวลาที่กำหนด (30 วัน) 

4. ลูกค้าอนุญาตให้คาสิโนเก็บค่าบริการค่าบริการที่ต้องชำระ และสามารถชำระได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

SLOTXO Thailnad โบนัส

1. ในบางสถานการณ์ นอกเหนือจากจำนวนเงินที่ฝากไว้ “เงินโบนัส” จะถูกโอนเข้าบัญชีเกม

2. โบนัสที่มอบให้จะมีอยู่ในส่วน “โบนัส/โปรโมชัน” บนเว็บไซต์ของเรา โดยคาสิโนจะเป็นผู้กำหนดจำนวนเงินโบนัสและมีระบุไว้บนเว็บไซต์ ลูกค้าไม่มีสิทธิ์ขั้นพื้นฐานในการรับเงินโบนัส

3. เรามีฟีเจอร์รางวัลที่น่าสนใจมากมายสำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน โบนัสที่มอบให้กับลูกค้านั้นเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมรางวัลคาสิโน โบนัสเหล่านี้มีระยะเวลาจำกัด และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชันโบนัสอาจมีการเปลี่ยนแปลง

4. ลูกค้าจะไม่กระทำทุจริตโดยการลงทะเบียนเปิดบัญชีเพื่อรับประโยชน์จากเงินโบนัสและข้อเสนอโปรโมชันอื่นของคาสิโน คาสิโนมีสิทธิ์ที่จะระงับหรือลบบัญชีของลูกค้าที่สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว รวมถึงการทำธุรกรรมต่างๆ ในกรณีที่ผู้เล่นมีการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับเงินโบนัสหรือข้อเสนอการโฆษณา

5. คาสิโนมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกโบนัส หรือเงินรางวัลใดๆ ที่ได้รับจากการกระทำทุจริต หรือการใช้งานระบบที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นผลมาจากการกระทำที่ไม่เป็นธรรมของลูกค้าที่ตั้งใจทำกำไรจากข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรืออื่นๆ ในกรณีที่มีข้อพิพาท ลูกค้าตระหนักดีว่าการตัดสินของคาสิโนถือเป็นที่สิ้นสุด

ความรับผิดจำกัด

1. เกมและบริการที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของ SLOTXO Thailand ให้บริการสำหรับลูกค้าที่ใช้เทคโนโลยีเฉพาะเท่านั้น คาสิโนเป็นผู้ให้บริการ แต่ไม่รับประกันการทำงานอย่างต่อเนื่อง เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด ความพร้อมใช้งาน หรือข้อบกพร่องในเกมแต่อย่างใด

1. คาสิโนมีหน้าที่ให้บริการอย่างต่อเนื่องบนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด ความบกพร่อง การหยุดชั่วคราวและอื่นๆ ในการทำงาน หรือการส่งข้อมูล การโจรกรรม การทำลาย การเข้าถึงหรือการดัดแปลงเว็บไซต์หรือบริการนี้โดยผิดกฎหมาย

ค. คาสิโนจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาหรือความผิดพลาดทางเทคนิคของเครือข่ายหรือระบบโทรศัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เซิร์ฟเวอร์ ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ ความผิดปกติหรือปัญหาเนื่องจากมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากบนเว็บไซต์ของเรา

ง. เราจะไม่รับผิดชอบต่อการหยุดชะงักของเกมหรือเว็บไซต์ที่ต้องรอ เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดๆ ที่มีอยู่ในเกม และเราจะไม่ทำการแก้ไข โดยคาสิโนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากสาเหตุดังกล่าว นอกจากนี้ คาสิโนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากไวรัสหรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายต่อเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจความเสียหายให้กับคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ของลูกค้า

การจัดการกับการฟอกเงิน

ก. ผู้ใช้ไม่ควรใช้เว็บไซต์นี้ในทางผิดกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการฟอกเงิน คาสิโนอาจใช้วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการป้องกันการฟอกเงิน (AML) ล่าสุด คาสิโนมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธลูกค้าที่ไม่ยอมรับหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายป้องกันการฟอกเงินดังต่อไปนี้

1) เงินรางวัลจะจ่ายให้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเปิดบัญชีเกม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบัตรเครดิตหรือบัญชีไฟล์ที่ส่งออกเท่านั้น

2) ในกรณีของเงินรางวัลที่ได้รับจากการฝากเงินโดยวิธีการชำระเงินของบุคคลที่สาม คาสิโนจะคืนเงินฝากให้กับบุคคลที่สามโดยใช้วิธีการชำระเงินเดียวกัน และจ่ายเงินรางวัลตามจำนวนให้กับเจ้าของบัญชีผู้เล่นบนเว็บไซต์ที่มีการตรวจสอบและยืนยันวิธีการชำระเงินสำหรับบัญชีนี้แล้ว

3) อนุญาตให้มีเพียง 1 บัญชีเกมต่อ 1 คน คาสิโนจะไม่จ่ายรางวัลหากลูกค้าใช้ชื่อปลอมหรือเปิดหลายบัญชีโดยบุคคลเดียวกัน

4) บางครั้ง คาสิโนอาจขอให้ลูกค้าแสดงเอกสารประจำตัวเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร รวมทั้งการบล็อกบัญชีเกมจนกว่าจะได้รับเอกสารหลักฐานดังกล่าว

การมีผลบังคับตามกฎหมาย

1. ข้อตกลงของ SLOTXO Thailand มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลาไม่จำกัด ลูกค้าต้องการยกเลิกข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้ โดยส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังคาสิโน นับจากช่วงเวลาของการบอกเลิกข้อตกลง ลูกค้าจะไม่สามารถทำธุรกรรมใหม่ได้

ข. ลูกค้าสามารถยกเลิกข้อตกลงกับคาสิโนได้โดยส่งการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังฝ่ายบริการลูกค้าทางอีเมล

SLTOXO Thailand การตลาดและโปรโมชัน

ในกรณีที่ผู้เล่นใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการและชนะรางวัลเป็นจำนวนเท่ากับ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า เราอาจขออนุญาตใช้ชื่อผู้ใช้ชื่อและ/หรือรูปถ่ายของผู้เล่นในสื่อทั้งหมดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดด้านการตลาดและการโฆษณาของบริษัทรวมถึงบนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นมีสิทธิ์ที่จะยินยอมหรือปฏิเสธ

เราจะดำเนินการทุกอย่างเพื่อดูแลความสมบูรณ์ ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยของลูกค้า โดยข้อมูลของลูกค้าจะจัดเก็บไว้ทั้งในระหว่างที่ลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทและหลังจากนั้น และอยู่ในขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้ของบริษัท

ก. เมื่อลงทะเบียน ลูกค้ายืนยันว่าลูกค้าพร้อมที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนกับเรา ซึ่งจะนำมาใช้ในการตรวจสอบตัวตนของลูกค้าและรับประกันความปลอดภัยของเงินฝากและบัญชีของลูกค้าของลูกค้า ข้อมูลนี้จะมีการรวบรวมตามขั้นตอนการตรวจสอบที่เข้มงวดและมาตรฐานการป้องกันการฟอกเงิน (AML) ระหว่างประเทศเพื่อให้มีความปลอดภัยระดับสูงสุด โดยข้อมูลดังกล่าวจะดำเนินการโดยพนักงานที่ต้องเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น

ข. ลูกค้ามีหน้าที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ค. ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลของบริษัทประกอบด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าที่ให้กับบริษัทอย่างอิสระ นอกเหนือจากการใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ลูกค้าโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเรา เครื่องมือรวบรวมข้อมูลเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบความปลอดภัยให้กับลูกค้า ข้อมูลทั้งหมดที่เราเก็บรวบรวมนั้นมอบให้เฉพาะบุคลากรในบริษัทที่มีส่วนในการตรวจสอบข้อมูลบัญชีลูกค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

ง. เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลลับใดๆ เกี่ยวกับลูกค้าของเราต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า เว้นแต่กรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ทางกฎหมายของบริษัท หรือจำเป็นต้องทำการตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของลูกค้าเพื่อปกป้องบัญชีของลูกค้า และรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

จ. เมื่อทำการลงทะเบียนกับคาสิโน ลูกค้ายอมรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของ Energy และยืนยันการมีส่วนร่วมกับเราด้วยความสมัครใจ โดยยินยอมให้ใช้ข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีในบัญชีของลูกค้า และทำธุรกรรมผ่านและในนามของบริษัท เราจะจัดเก็บการดำเนินการทั้งหมดที่กระทำโดยลูกค้าและบริษัทไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำบัญชี และคาสิโนอาจนำไปใช้ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างลูกค้ากับบริษัท

การพนันอย่างรับผิดชอบ

1. บริษัท SLOTXO Thailand ดำเนินการทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถเล่นเกมพนันได้อย่างมีความรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม เราตระหนักดีว่าสำหรับบางคนนั้น การพนันอาจทำให้เสพติดได้และส่งผลกระทบต่อชีวิตในทางลบได้ เพื่อช่วยป้องกันลูกค้าจากปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เราจึงมีเครื่องมือที่หลากหลายในการควบคุมตนเอง กล่าวคือ ข้อจำกัดประเภทต่างๆ หรือการหยุดพักชั่วคราว

2. หากลูกค้าเชื่อว่าการจัดการควบคุมเกมโดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอ เราขอแนะนำให้พิจารณาถึงการกันตน

3. การกันตนจะอนุญาตให้ลูกค้าร้องขอการบล็อกการใช้บริการของเรา โดยการกันตนจะมีช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 วันไปจนถึงระยะเวลาที่ไม่จำกัด 

4. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการกันตน แม้ว่าเราจะพยายามช่วยเหลือและบล็อกที่อยู่และอุปกรณ์ หากทำได้

5. ประสิทธิผลของการกันตนนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของลูกค้าในการควบคุมตนเอง หากลูกค้าที่มีการตั้งค่าการกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนสำหรับการเดิมพันที่สูญเสียไป ก็จะเป็นแรงจูงใจที่สำคัญอย่างมากในการละเมิดข้อตกลงการกันตน ดังนั้น เราจึงไม่สามารถอำนวยความสะดวกในด้านนี้ได้

6. หากลูกค้าละเมิดข้อตกลงการกันตน บริษัทจะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้หากเกิดความเสียหายทางการเงิน

7. ข้อตกลงการกันตนจะถือว่าถูกละเมิดหากลูกค้าที่กันตนลงทะเบียนบัญชีเกมใหม่หรือบัญชีเกมร่วมกับเรา

8. โปรดทราบว่าเมื่อลงทะเบียนนั้น ลูกค้าใหม่ทุกคนต้องยอมรับและยินยอมให้มีบัญชีเกมเดียวในคาสิโน

โปรดทราบว่าคาสิโนจะไม่จ่ายเงินหรือคืนเงินรางวัลหรือเงินฝากให้กับลูกค้า หากสงสัยว่าลูกค้าเกี่ยวข้องกับการสร้างบัญชีเกมโดยมีเจตนาฉ้อโกง (ยกเว้นยอดเงินฝากที่ไม่ได้ใช้ ซึ่งจะคืนเงินเต็มจำนวน)

9. บนเว็บไซต์ของเรา คุณจะพบลิงก์ไปยังองค์กรอิสระและข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับผู้เล่นที่มีปัญหา หากลูกค้าเชื่อว่าตนอาจติดการเล่นพนัน เราขอแนะนำให้ปรึกษากับองค์กรเหล่านี้และติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

10. เมื่อใช้บริการของคาสิโน ลูกค้าตระหนักดีว่ากำลังเล่นเกมหรือวางเดิมพันที่ขึ้นอยู่กับโชค และการใช้บริการและ/หรือโปรแกรมนั้น ลูกค้าจะเสี่ยงที่จะสูญเสียเงิน ดังนั้น ลูกค้ายอมนับว่าจะเป็นผู้รับชอบต่อการขาดทุนและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด

11. บุคคลที่เป็นผู้เยาว์ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการ วางเดิมพันหรือเข้าร่วมเล่นเกมที่คาสิโน 

SLOTXO Thailand ข้อร้องเรียน

SLOTXO Thailand มุ่งมั่นที่จะมอบบริการสนับสนุนที่ดีที่สุดให้กับผู้เล่น

วิธีในการปรับปรุงบริการของเราอย่างต่อเนื่อง คือ ตอบสนองลูกค้าของเราอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการตามข้อร้องเรียนของลูกค้า อย่างไรก็ตาม เราตระหนักดีว่าเราอาจไม่สามารถบรรลุผลลัพธ์ที่เป็นธรรมได้เสมอไป

ดังนั้น หากลูกค้าคิดว่าข้อร้องเรียนของตนควรต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติม ลูกค้าควรติดต่อทีมสนับสนุนของเรา โดยยืนยันว่าจะได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าไม่เกิน 3 วันทำการ

เพื่อรับรองว่าได้รับข้อร้องเรียนแล้ว พนักงานของเรายังอาจสื่อสารผ่านไลฟ์แชทและโทรศัพท์ ส่วน “ความช่วยเหลือ” บนหน้าเว็บไซต์ของเราออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เล่นเลือกช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้าของเรา

โดยอาจมีการบันทึกและ/หรือติดตามการสนทนาทางโทรศัพท์และการสื่อสารประเภทอื่นระหว่างลูกค้ากับบริษัท เพื่อปกป้องลูกค้าและเพื่อการให้บริการที่ดีที่สุด 

โปรดทราบว่าแม้ว่าบริษัทจะเป็นผู้ประกอบการที่ให้บริการเกมแก่ลูกค้า แต่บริษัทไม่ได้จัดหาหรือออกแบบเกมดังกล่าว ดังนั้นจึงไม่มีสิทธิ์ในเกมและไม่รับผิดชอบต่อเกมดังกล่าว คำขอและการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเกมจะถูกส่งและดำเนินการโดยผู้มีอำนาจที่รับผิดชอบเกมดังกล่าว

เพื่อให้ตอบกลับข้อร้องเรียนของลูกค้าได้เร็วที่สุด ข้อมูลตัวตนของลูกค้า (ชื่อนามสกุล ชื่อล็อกอิน อีเมลที่ลงทะเบียน และที่อยู่) รวมถึงรายละเอียดของปัญหาจะต้องชัดเจน

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ สำหรับ Slotxo

© 2023 SLOTXO Thailand All Rights Reserved slotxo3388.com Sitemap